Trwa ładowanie...
bECBTiUR
Notowania
SARE: strona spółki
27.07.2021, 14:37

DTR Informacja o szacunkowych wstępnych przychodach Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2021 roku

Zarząd Spółki Digitree Group S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27.07.2021 r., Emitent dokonał wstępnego oszacowania skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Digitree Group za pierwsze półrocze 2021 roku.
Skonsolidowane szacunkowe przychody Grupy Emitenta w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły około 32 213 tys. zł, wobec 25 301 tys. zł w pierwszym półroczu 2020 roku i 28 758 tys. zł w analogicznym okresie 2019 roku. W stosunku do ubiegłego roku skonsolidowane przychody wzrosły o około 6 912 tys. zł, co stanowi wzrost o 27%. Wzrosty przychodów w pierwszym półroczu 2021 roku zostały wypracowane w pięciu z sześciu jednostek biznesowych Grupy Kapitałowej Emitenta. Ponadto, skonsolidowane przychody Grupy Emitenta w drugim kwartale 2021 roku zwiększyły się w porównaniu do pierwszego kwartału br. o 2 070 tys. zł, tj. 13,7%. W roku 2020 skonsolidowane przychody drugiego kwartału były niższe od wypracowanych w pierwszym kwartale o kwotę 111 tys. zł, tj. 0,9%, natomiast w 2019 roku przychody wzrosły o 825 tys. zł, tj. były wyższe od osiągniętych w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku o 5,9%. Przedstawione powyżej przychody pierwszego półrocza 2021 roku mogą ulec zmianie z uwagi na trwający w Grupie proces weryfikacji danych. Jednocześnie informujemy, że pozostałe wstępne wyniki, tj. skonsolidowany zysk netto, skonsolidowany zysk brutto oraz EBITDA, zostaną przekazane przez Emitenta za pomocą raportu ESPI, gdy zostanie dokonane ich oszacowanie, natomiast szczegółowy raport finansowy za pierwsze półrocze 2021 roku zostanie opublikowany w dniu 08.09.2021 r.

Inne komunikaty

bECBTiVz