Trwa ładowanie...
bEKBfPyt
Notowania
POZBUD: strona spółki
30.07.2021, 7:55

POZ Otrzymanie zawiadomień dotyczących znacznych pakietów akcji Spółki

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 lipca 2021 roku wpłynęły do Spółki:
1) zawiadomienie od Pana Wojciecha Wiki – Czarnowskiego złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie stanu posiadania akcji Spółki i zejściu poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (Pan Wojciech Wika – Czarnowski nie posiada aktualnie akcji Spółki); oraz 2) zawiadomienie od Pana Wojciecha Ziółkowskiego złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie stanu posiadania akcji Spółki i zejściu poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (posiada obecnie 1,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu); oraz 3) zawiadomienie od Pana Andrzeja Raubo w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki i w konsekwencji przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce (posiada obecnie 31,23% głosów na Walnym Zgromadzeniu). Treść zawiadomień, o których mowa powyżej, Emitent przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEKBfPzb