Trwa ładowanie...
bELopKyJ
Notowania
SARE: strona spółki
25.08.2021, 16:42

DTR Informacja o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta umowy o dofinansowanie projektu

Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent", „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25.08.2021 r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta pod firmą Fast White Cat S.A. z siedzibą we Wrocławiu („FWC”) informację o podpisaniu przez Zarząd FWC w dniu 25.08.2021 r. umowy o dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie („NCBR”) projektu pn. „Autoadaptacja interfejsu sklepu internetowego do wymagań i zachowań klientów” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego („Projekt”).
W ramach Projektu przeprowadzone zostaną prace badawcze oraz rozwojowe związane z wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do personalizacji interfejsów (tj. projektu wyglądu/koncepcji) sklepów internetowych. Opracowywane rozwiązanie ma pozwolić na wykorzystanie informacji zbieranych przez sklepy internetowe do dostosowania ich wyglądu do indywidualnych zachowań klientów, prowadząc do zwiększania sprzedaży. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 4 738 487,64 zł (cztery miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 64/100), natomiast wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 3 111 325,62 zł (trzy miliony sto jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 62/100), co stanowi 65,66% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach Projektu. Okres kwalifikowalności kosztów Projektu kończy się zgodnie z ww. umową w dniu 31.05.2023 r.

Inne komunikaty

bELopKzr