Trwa ładowanie...
Notowania
ASMGROUP: strona spółki
22.09.2021, 19:10

ASM Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”) informuje, że 22 września 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) powołało do Rady Nadzorczej Spółki z dniem 22 września 2021 r. na nową kadencję: Bartosza Wasilewskiego, Łukasza Lechowicza, Łukasza Targoszyńskiego, Marcina Kolasińskiego oraz Michała Skrabę.
Jednocześnie NWZ, przed powołaniem Rady Nadzorczej Spółki, odwołało z Rady Nadzorczej Spółki: Michała Górskiego, Dorotę Kaskę, Krzysztofa Ołdaka, Marcina Tulejskiego, Rafała Mrozowskiego, Szymona Pikulę, Filipa Nazara, Bartosza Wasilewskiego, Pawła Moskwę oraz Łukasza Błażejczyka. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żaden z nowych członków Rady Nadzorczej Spółki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej w stosunku do Spółki osobie prawnej, jako członek jej organu. Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, nowych członków Rady Nadzorczej Spółki zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty