Trwa ładowanie...
bEUvNdSJ
Notowania
ASMGROUP: strona spółki
22.09.2021, 19:51

ASM Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 22 września 2021 r.

Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 22 września 2021 r. („NWZ”).
NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Projekty uchwał nr 2, 3 i 5 zostały poddane pod głosowanie, lecz nie zostały powzięte. Treść niepowziętych projektów uchwał, Spółka przekazuje również w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy dotyczące uchwał nr 1, 6 (włącznie) – 20 (włącznie).

Załączniki

Inne komunikaty

bEUvNdTr