Trwa ładowanie...
Notowania
KBDOM: strona spółki
4.10.2021, 17:14

KBD Zawieszenie notowań akcji Emitenta

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 października 2021 roku powziął informację dotyczącą podjęcia przez Zarząd GPW Uchwały nr 1007/21 w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki oznaczonych kodem "PLTRAST00020" na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta związane jest z nieprzekazaniem przez Emitenta raportów z badania przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdań finansowych (jednostkowego oraz skonsolidowanego) Spółki za pierwsze półrocze 2021r., które Spółka publikowała dnia 30 września br.

Inne komunikaty