Trwa ładowanie...
Notowania
KBDOM: strona spółki
25.05.2022, 12:57

KBD Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta

Syndyk masy upadłości Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna w upadłości ("Spółka" "Emitent") informuje, iż w dniu 20.05.2022r. powziął informację o stwierdzeniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, prawomocności postanowienia z dnia 11 października 2021 r. o ogłoszeniu upadłości Emitenta.
Postanowienie to stało się prawomocne z dniem 04 stycznia 2022 r. O złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. O wydaniu przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2021 z dnia 14 października 2021 r. Emitent przekazuje w załączeniu odpis postanowienia z dnia 11 października 2021 r. wraz ze wzmianką o prawomocności. Podstawa prawna: 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty