Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2022-05-25
KBD Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta
2022-02-25
KBD Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez podmiot zależny od Emitenta
0,27
0,00
2021-10-14
KBD Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Emitenta
0,59
-6,78
2021-10-14
KBD Podpisanie aneksu do Umowy pożyczki
0,59
-6,78
2021-10-13
KBD Wznowienie notowań akcji Emitenta
0,59
-6,78
2021-10-11
KBD Uzupełnienie raportu okresowego za pierwsze półrocze 2021r.
0,59
0,00
2021-10-04
KBD Zawieszenie notowań akcji Emitenta
0,59
0,00
2021-09-30
KBD PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
0,54
+10,28
2021-08-26
KBD Rezygnacja osoby zarządzającej
0,64
0,00
2021-07-07
KBD Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH
0,54
0,00
2021-06-23
KBD Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2021 roku
0,50
0,00
2021-06-23
KBD Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23 czerwca 2021r.
0,50
0,00
2021-06-22
KBD Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 7/2021 dotyczącego projektów uchwał na WZ Spółki zwołane na dzień 23 czerwca 2021r.
0,50
0,00
2021-05-31
KBD QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,45
0,00
2021-05-28
KBD Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 23 czerwca 2021r.
0,42
+6,19
2021-05-28
KBD Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2021r.
0,42
+6,19
2021-05-26
KBD Otrzymanie postanowienia o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego
0,33
0,00
2021-04-29
KBD SA-R 2020
0,45
0,00
2021-04-29
KBD SA-RS 2020
0,45
0,00
2021-03-15
KBD Powzięcie informacji o zmianie Postanowienia Sądu w przedmiocie ustanowienia Rady Wierzycieli
0,35
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 17
  • Następna strona