Trwa ładowanie...
bEUdyrfp
Notowania
BNPPPL: strona spółki
6.10.2021, 13:12

BNP Rezerwa na ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych CHF

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że 6 października 2021 r. zaakceptował wysokość szacunku wartości bilansowej rezerwy dotyczącej roszczeń z tytułu umów kredytów mieszkaniowych w CHF według stanu na 30 września 2021 r. w wysokości 677 mln zł, co oznacza, że negatywny wpływ na wyniki Banku w III kwartale 2021 r. wyniesie 202 mln zł.
Liczba nowych postępowań sądowych w III kwartale 2021 r. ustabilizowała się w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniosła 416 spraw. Szczegółowe informacje dotyczące ryzyka prawnego związanego z umowami kredytów mieszkaniowych w CHF zostaną ujawnione w Skonsolidowanym Raporcie Śródrocznym Grupy Kapitałowej Banku za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 r. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Inne komunikaty

bEUdyrfX