Trwa ładowanie...
bETiZVnp
Notowania
SARE: strona spółki
8.10.2021, 16:08

DTR Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. („Spółka”, „Emitent”), Zarząd Spółki zwołuje w trybie art. 4021 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się w dniu 04.11.2021 r. o godzinie 12:00 w Rybniku, w siedzibie Spółki przy ul. Raciborskiej 35A (I piętro).
W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z proponowanym porządkiem obrad, struktura kapitału zakładowego Emitenta, wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, istotne dla podejmowanych uchwał, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Załączniki

Inne komunikaty

bETiZVnX