Trwa ładowanie...
bETimwpx
Notowania
SARE: strona spółki
13.10.2021, 15:57

DTR Rejestracja spółki zależnej od Emitenta

Zarząd spółki Digitree Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI o numerze 02/2021 z dnia 26.01.2021 r. oraz 32/2021 z dnia 09.09.2021 r. informuje, iż w dniu 13.10.2021 r. podjął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) spółki zależnej od Emitenta pod firmą Marketplaceme sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod numerem KRS 0000926445. Emitent posiada 100% udziałów w powyższej spółce.
Zgodnie z informacją podjętą przez Spółkę wpis do rejestru sądowego nastąpił w dniu dzisiejszym.

Inne komunikaty

bETimwqf