Trwa ładowanie...
Notowania

HLD Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki pod firmą Hollywood S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 15 marca 2022r. otrzymał od stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5) Ustawy o ofercie, zawartego w dniu 26 lipca 2019 r. zawiadomienie dokonane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 5) Ustawy o ofercie, którego treść Spółka przekazuje do publicznej wiadomości poprzez jego załączenie do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty