Trwa ładowanie...
Notowania
KRUK: strona spółki
29.04.2022, 17:12

KRU Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku hiszpańskim

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2022 roku powziął informację, że spółka od niego zależna InvestCapital Ltd. z siedzibą na Malcie, została wybrana jako preferowany nabywca portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności na rynku hiszpańskim (Portfel). Wartość nominalna Portfela wierzytelności, o którym mowa powyżej, wynosi ok. 132 mln EUR (615 mln zł wg kursu średniego NBP z dnia 29 kwietnia 2022 roku). Zawarcie umowy dotyczącej zakupu Portfela jest uzależnione od pozytywnego zakończenia negocjacji jej warunków pomiędzy stronami. Emitent osobnym raportem, poinformuje niezwłocznie o zawarciu ww. umowy.

Inne komunikaty