Trwa ładowanie...
Notowania
KRUK: strona spółki
22.06.2022, 10:30

KRU Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii AM3 w obrocie na rynku oficjalnych notowań

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałą nr 625/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AM3 spółki KRUK S.A. postanowił:
1) wprowadzić z dniem 23 czerwca 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 500 000 obligacji na okaziciela serii AM3 spółki KRUK S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRK0000705”; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KR10627”. Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt. 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Inne komunikaty