Trwa ładowanie...
Notowania

ASE Pismo firmy audytorskiej zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania umowy

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 8 lipca 2022 roku, na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U z 2018 r. poz. 757) przekazuje w załączeniu otrzymaną w dniu 19 lipca 2022 roku informację Deloitte Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego skierowaną do Komisji Nadzoru Finansowego.

Załączniki

Inne komunikaty