Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HLD Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Hollywood za 9 miesięcy 2022 roku

Zarząd spółki Hollywood S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej widomości szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Hollywood za 9 miesięcy 2022 roku.
Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 9 miesięcy 2022 roku: Przychody ze sprzedaży: 105.161 tys. zł, EBITDA: 24.154 tys. zł, EBIT: 5.316 tys. zł. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunku uzyskanego w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego i mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w skonsolidowanym raporcie okresowym za III kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty