Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TAR Istotny aneks do umowy kredytu

Zarząd Tarczyński S.A. ("Emitent") na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku raz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR") informuje o podpisaniu w dniu 05.06.2023 r aneksu do Umowy Kredytów Terminowych oraz Kredytu Odnawialnego („Umowa”) zawartej 11 grudnia 2017 roku pomiędzy Emitentem a Santander Bank Polska S.A. (wcześniej Bankiem Zachodnim WBK S.A.), Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A.
Aneksem podwyższono łączną wartość kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego do kwoty 895.525.858,90 PLN zł. Ostateczna spłata zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów ma nastąpić do 05.06.2030 r. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na finansowanie inwestycji rozwojowych oraz kapitału obrotowego w związku ze wzrostem skali działalności Spółki. Pozostałe postanowienia Umowy, w tym warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. O zawarciu pierwotnej umowy oraz jej zmianach Emitent informował raportami bieżącymi 14/2017 z 11.12.2017 roku, 14/2019 z 24.06.2019 roku, 17/2021 z dnia 21.10.2021 roku oraz 5/2022 z dnia 10.06.2022 roku.

Inne komunikaty