Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
EKIOSK: strona spółki
21.06.2023, 15:38

EKS Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd e-Kiosk S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad. W trakcie Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Załączniki

Inne komunikaty