Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
EKIOSK: strona spółki
25.04.2024, 15:05

EKS Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu e-Kiosk S.A.

Zarząd e-Kiosk S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. w dniu 25 kwietnia 2024r.
Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się. Zarząd informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad a także, że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. W związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza w projekcie uchwały objętej pkt 6 porządku obrad zmiany w zakresie wysokości procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki z 25% na 50%, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę uwzględniając wniosek akcjonariusza. Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki

Inne komunikaty