Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
EKIOSK: strona spółki
28.03.2024, 15:06

EKS Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.

Zarząd e-Kiosk S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25.04.2024 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 12:00.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne) oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.

Załączniki

Inne komunikaty