Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
QUBICGMS: strona spółki
31.07.2023, 15:59

QUB Rozszerzenie współpracy w ramach umowy ramowej z Voodoo

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2023 z dnia 3 lipca 2023 roku, Zarząd spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach ("Emitent") informuje o pozyskaniu kolejnych trzech tytułów w ramach współpracy wynikającej z umowy ramowej (dalej: "Umowa") zawartej ze spółką Voodoo z siedzibą we Francji ("Partner").
W ramach współpracy, Emitentowi udzielone zostały licencje praw do gier, umożliwiające realizację przez Emitenta portowania oraz wydania następujących gier Partnera: 1. gry "Helix Jump" (stworzenie portów i wydanie gry na platformy Nintendo Switch, PC (Steam), PC (Microsoft Store), Microsoft Xbox One, Series S/X, Sony PlayStation 4 i 5); 2. gry "Mob Control" (stworzenie portów i wydanie gry na platformy Nintendo Switch, PC (Steam), PC (Microsoft Store), Microsoft Xbox One, Series S/X, Sony PlayStation 4 i 5); 3. gry "Golf Guys" (stworzenie portów i wydanie gry na platformy Nintendo Switch, PC (Steam), PC (Microsoft Store), Microsoft Xbox One, Series S/X, Sony PlayStation 4 i 5). Emitent na podstawie zawartej Umowy uprawniony jest do odpłatnej dystrybucji gier, w zamian za udział w przychodach ze sprzedaży gier ("Revenue share"). Premiery wszystkich wymienionych powyżej gier na platformie Nintendo Switch planowane są na czwarty kwartał bieżącego roku. Zarząd QubicGames S.A. przekazuje powyższe informacje do publicznej wiadomości z uwagi na fakt, iż mogą one mieć istotny wpływ na realizację przychodów i wyników finansowych Emitenta. Mając to na uwadze Zarząd Emitenta postanowił przekazać powyższe informacje do publicznej wiadomości uznając, że spełniają one przesłanki uznania ich za informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty