Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

QUB Przejęcie praw wydawniczych do serii gier Tools Up! przez spółkę zależną Untold Tales S.A.

Zarząd QubicGames S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta - Untold Tales S.A. ("Untold Tales") umowy wydawniczej oraz umowy na co-development ze spółką The Knights of Unity sp. z o.o. ("The Knights of Unity") dotyczących gry Tools Up! ("Gra"). Przedmiotem umów jest przejęcie praw wydawniczych do Gry wraz ze wszystkimi dodatkami: Tools Up! Garden Party – Episode 1: The Tree House, Tools Up! Garden Party – Episode 2: Tunnel Vision, Tools Up! Garden Party – Episode 3: Home Sweet Home i Tools Up! Garden Party – Season Pass oraz ustalenie warunków dotyczących stworzenia nowej edycji Gry – Tools Up! Ultimate Edition. Planowany termin wydania Tools Up! Ultimate Edition to czwarty kwartał 2023 roku.
Jednocześnie Untold Tales zawarł z poprzednim wydawcą Gry, All In! Games S.A. ("All In! Games"), ugodę, której przedmiotem jest: - zapłata przez Untold Tales na rzecz All In! Games jednorazowego wynagrodzenia w związku z rozwiązaniem przez tę spółkę umowy wydawniczej z The Knights of Unity; - udział w formie tantiem, w okresie trwania umów wydawniczych pomiędzy Untold Tales a The Knights of Unity, All In! Games w przychodach wygenerowanych przez Grę. Podpisane umowy są rezultatem negocjacji prowadzonych w związku z zawarciem listu intencyjnego, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. i w pełni wyczerpują jego postanowienia. Zarząd QubicGames S.A. przekazuje powyższe informacje z uwagi na fakt, iż mogą one mieć istotny wpływ na realizację przychodów i wyników finansowych Grupy Kapitałowej QubicGames S.A. Mając to na uwadze Zarząd Emitenta postanowił przekazać powyższe informacje do publicznej wiadomości uznając, że spełniają one przesłanki uznania ich za informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty