Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

QUB Rozszerzenie współpracy w ramach umowy ramowej z Crazy Labs Ltd.

Zarząd spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach („Emitent”) informuje, iż Spółka podpisała kolejny aneks do umowy ramowej zawartej z Crazy Labs Ltd., o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2022 z dnia 29 marca 2022 r.
Umowa została rozszerzona o 23 nowe tytuły: „ASMR Slicing”, „DIY Makeup”, „Sculpt People”, „My Bakery Empire”, „DIY Fashion Star - Design Game”, „My Horse Stories”, „Frozen Honey ASMR”, „Multi Maze 3D”, „Dentist Bling”, „Baking Time”, „Tie Dye”, „Hair Dye”, „String Pull”, „Real Cake Maker 3D Bakery”, „Stylist Girl: Make me Fabolous”, „Shopping Mall Girl: Chic Game”, „Tricky Taps”, „Light-It Up”, „Coin Rush”, „Buffet Boss”, „Lunch Box Ready”, „Neon On!” oraz „Makeup Kit - Color Mixing” i przewiduje ich dostosowanie oraz wydanie na platformy: Nintendo Switch, Steam Deck, Sony PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Microsoft Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Microsoft Store (PC) i Steam (PC). Zgodnie z postanowieniami aneksu do umowy, wymienione gry zostały podzielone na trzy grupy, według których zostaną wydane na co najmniej jednej ze wskazanych platform w terminie do 29 lutego 2024 r. (7 gier), do 20 maja 2024 r. (9 gier) oraz do 31 lipca 2024 r. (7 gier). Zarząd QubicGames S.A. przekazuje powyższe informacje do publicznej wiadomości z uwagi na fakt, iż mogą one mieć istotny wpływ na realizację przychodów i wyników finansowych Emitenta. Mając to na uwadze Zarząd Emitenta postanowił przekazać powyższe informacje do publicznej wiadomości uznając, że spełniają one przesłanki uznania ich za informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty