Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
20.09.2023, 11:45

LTX Korekta Raportu bieżącego nr 31/2023 dotycząca przekazania prawidłowego załącznika

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje o dokonaniu korekty w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 19 września 2023 r. raporcie bieżącym nr 31/2023 (dalej „Raport”), dotyczącym otrzymanego od akcjonariuszy Spółki, tj. Pana Leszka Sobika oraz „Sobik” Zakład Produkcyjny Spółka Jawna („Akcjonariusze”), żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) i umieszczenia w jego porządku obrad w szczególności sprawy zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Korekta Raportu dotyczy przekazania prawidłowego załącznika do Raportu, tj. zawierającego projekty wszystkich uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy. W pozostałej części Raport nie uległ zmianie. W związku z powyższym, Spółka przekazuje załącznik do Raportu w wersji skorygowanej. Żądanie akcjonariusza

Załączniki

Inne komunikaty