Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

QUB Współpraca wydawnicza z BoomBit S.A.

Zarząd QubicGames S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy współpracy wydawniczej („Umowa”) ze spółką BoomBit S.A. („Partner”) dotyczącej działań mających na celu wsparcie Partnera w procesie wydawniczym gier na platformie Nintendo Switch („Platforma”). W ramach zawartej Umowy Spółka w okresie od 1 października 2023 r. do 31 marca 2024 r. zajmie się między innymi bezpośrednią dystrybucją wybranych gier Partnera i jego podmiotów powiązanych na koncie Spółki na Platformie oraz prowadzeniem działań marketingowych i promocyjnych w stosunku do gier wydawanych na Platformie przez Partnera i jego podmioty powiązane.
Na podstawie Umowy Partner udzielił Spółce licencji wydawniczej do następujących tytułów: Raft Life, Cooking Festival, Car Driving School Simulator, City Driving Simulator, City Driving Simulator 2, City Bus Driving Simulator, Monster Truck Arena, Truck Simulator, Truck Simulator 2, Truck Simulator 3, Street Racing: Tokyo Rush. Emitent na podstawie zawartej Umowy otrzyma wynagrodzenie w postaci udziału w przychodach ze sprzedaży gier Partnera (model wynagrodzenia Revenue share), którego poziom został ustalony na poziomie rynkowym i jest częściowo uzależniony od wyników sprzedaży gier. Zarząd QubicGames S.A. przekazuje powyższe informacje z uwagi na fakt, iż mogą one mieć istotny wpływ na wysokość i realizację przychodów i wyników finansowych Grupy Kapitałowej QubicGames S.A. Mając to na uwadze Zarząd Emitenta postanowił przekazać powyższe informacje do publicznej wiadomości uznając, że spełniają one przesłanki uznania ich za informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty