Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
25.10.2023, 10:11

LTX Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym oświadczenie Pana Piotra Woźniaka o jego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień dzisiejszy z powodów osobistych.
Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Inne komunikaty