Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HLD RR /2022: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2022     
          (rok)     
 
 (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2022obejmujący okres od2022-01-01do2022-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-04-28    
 
 
  HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  HOLLYWOOD S.A. Usługi inne (uin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  00 - 697 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Al. Jerozolimskie 65/79  
  (ulica) (numer)  
  +48 24 275 81 29 +48 24 275 81 29  
  (telefon)  (fax)  
  biuro@hollywoodsa.pl hollywoodsa.pl  
  (e-mail)  (www)  
  7761698650 146351367  
  (NIP)  (REGON)  
  259400HHZM8OZO5SYV90 0000438549  
    (LEI)       (KRS)   
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20222 02120222 021 
 Przychody ze sprzedaży4 386,003 922,00936,00857,00 
 Zysk/strata na działalności operacyjnej166,00116,0035,0025,00 
 Zysk/strata przed opodatkowaniem823,00-48,00176,00-10,00 
 Przepływy środków pienięznych netto z działalności oparacyjnej3 334,00-795,00712,00-174,00 
 Przepływy środków pienięznych z działalności inwestycyjnej-7 351,001 716,00-1 568,00375,00 
 Przepływy pieniężne z działalnosci finanasowej4 021,00-934,00858,00-204,00 
 Aktywa razem104 685,0099 052,0022 321,0021 536,00 
 Kapiatł własny jednostki100 942,0094 849,0021 523,0020 622,00 
 Kapitał podstawowy67 091,0063 280,0014 305,0013 758,00 
 Zobowiązania długoterminowe941,001 218,00201,00265,00 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 HSA_JSF_2022-12-31_pl.xhtml  
 HSA_JSF_2022-12-31_pl.xhtml.xades  
 HSA_Ocena_RN_2022-12-31_pl.xhtml  
 HSA_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml  
 HSA_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml.xades  
 SzB_HSA_MSSF_2022_2022-12-31_pl.xhtml  
 SzB_HSA_MSSF_2022_2022-12-31_pl.xhtml.xades  

Załączniki

Inne komunikaty