Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HLD QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2023  
           kwartał /rok  
 
 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucieEUR     
 
       data przekazania:2023-05-30    
 
 
  HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  HOLLYWOOD S.A. Usługi inne (uin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  00 - 697 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Al. Jerozolimskie 65/79  
  (ulica) (numer)  
  +48 24 275 81 29 +48 24 275 81 29  
  (telefon)  (fax)  
  biuro@hollywoodsa.pl hollywoodsa.pl  
  (e-mail)  (www)  
  7761698650 146351367  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 
 Przychody ze sprzedaży384992900781906242 
 Zysk _strata_ na działalności operacyjnej2269-488483-105 
 Zysk _strata_ przed opodatkowaniem343-151673-326 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej464747159891015 
 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-3774-7509-803-1616 
 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-14262295-303494 
 Aktywa razem2465672460575273652465 
 Kapitał własny jednostki1144751143682448424386 
 Kapitał podstawowy67091670911434914305 
 Zobowiązania długoterminowe71079709431520215127 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_I_KW_2023_GK_HSA.pdfROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY za okres od 1 stycznia 2023r. do 31 marca 2023r. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-05-30Adam Andrzej KonieczkowskiPrezes Zarządu  
 2023-05-30Sebastian SzostakCzłonek Zarządu  
 2023-05-30Paweł MielczarekCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty