Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HLD PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucieEUR     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-10-02    
 
 
  HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  HOLLYWOOD S.A. Usługi inne (uin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  00 - 697 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Al. Jerozolimskie 65/79  
  (ulica) (numer)  
  +48 24 275 81 29 +48 24 275 81 29  
  (telefon)  (fax)  
  biuro@hollywoodsa.pl hollywoodsa.pl  
  (e-mail)  (www)  
  7761698650 146351367  
  (NIP)  (REGON)  
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022 
 Przychody ze sprzedaży79936631521732813589 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej61299571329206 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem2054-1678445-361 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9339973420242095 
 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-6162-11464-1336-2467 
 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-39032349-846505 
 Aktywa, razem2457542460575522252465 
 Kapitał własny jednostki1154811143682594924386 
 Kapitał podstawowy67091670911507614305 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,0227-0,02740,0049-0,0059 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 Rozszerzony_skonsolidowany_raport_półroczny_2023_GK_HSA.pdf  
 Sprawozdanie Zarządu PSr2023.pdf  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-10-02Adam Andrzej KonieczkowskiPrezes Zarządu  
 2023-10-02Sebastian SzostakCzłonek Zarządu  
 2023-10-02Paweł MielczarekCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty