Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HLD PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

Zarząd
spółki Hollywood S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w nawiązaniu do RB nr 6/2023 niniejszym publikuje skorygowane półroczne skrócone sprawozdanie finansowe HOLLYWOOD S.A. oraz półroczne skrócone skonsolidowanie sprawozdanie finansowe Grupy HOLLYWOOD S.A. za okres 01.01.2023 do 30.06.2023. Korekta polega na ponownej publikacji raportów okresowych oraz zamieszczeniu wraz z nimi raportów z przeglądu wskazanych sprawozdań finansowych.

Załączniki

Inne komunikaty