Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
7.11.2023, 14:37

NWG Stanowisko Zarządu NEWAG S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji NEWAG S.A. ogłoszonego w dniu 24 października 2023 r.

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego na podstawie art. 72a ust. 1 Ustawy w dniu 24 października 2023 r.

Załączniki

Inne komunikaty