Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

QUB Rozszerzenie współpracy w ramach umowy ramowej z Voodoo

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2023 z dnia 3 lipca 2023 roku oraz raportu bieżącego nr 17/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku, Zarząd spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach ("Emitent") informuje o pozyskaniu kolejnych ośmiu tytułów w ramach współpracy wynikającej z umowy ramowej (dalej: "Umowa") zawartej ze spółką Voodoo z siedzibą we Francji ("Partner").
W ramach współpracy, Emitentowi udzielone zostały licencje praw do gier, umożliwiające realizację przez Emitenta portowania oraz wydania na platformy Nintendo Switch, PC (Steam), PC (Microsoft Store), Microsoft Xbox One, Series S/X, Sony PlayStation 4 i 5 następujących gier Partnera: 1. "Woodturning 3D"; 2. "Bucket Crusher"; 3. "City Takeover"; 4. "Uboat Attack"; 5. "The Nom"; 6. "Infantry Attack: War 3D FPS"; 7. "Heisting"; 8. "Color Road". Emitent na podstawie zawartej Umowy uprawniony jest do odpłatnej dystrybucji gier, w zamian za udział w przychodach ze sprzedaży gier ("Revenue share"). Premiery wszystkich wymienionych powyżej gier na platformie Nintendo Switch planowane są na pierwsze półrocze 2024 roku. Zarząd QubicGames S.A. przekazuje powyższe informacje do publicznej wiadomości z uwagi na fakt, iż mogą one mieć istotny wpływ na realizację przychodów i wyników finansowych Emitenta. Mając to na uwadze Zarząd Emitenta postanowił przekazać powyższe informacje do publicznej wiadomości uznając, że spełniają one przesłanki uznania ich za informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty