Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MANGATA: strona spółki
22.11.2023, 15:54

MGT Rezygnacja Pana Roberta Czajkowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. ze skutkiem na koniec dnia 15 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie § 5 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Spółka”) informuje, że w dniu 22 listopada 2023 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Roberta Czajkowskiego ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na koniec dnia 15 grudnia 2023 r.
Pan Robert Czajkowski w swoim oświadczeniu nie podał przyczyny rezygnacji. Spółka dziękuje Panu Robertowi Czajkowskiemu za współpracę.

Inne komunikaty