Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MANGATA: strona spółki
23.11.2023, 15:58

MGT Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Spółka”) informuje, że akcjonariusz Spółki – Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wraz z wnioskiem złożonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 grudnia 2023 (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2023 z dnia 23 listopada 2023 r.), zgłosił kandydaturę Pana Jacka Osowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Życiorys Pana Jacka Osowskiego, przedłożony przez Akcjonariusza, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty