Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MANGATA: strona spółki
24.11.2023, 12:25

MGT Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A., zwołanego na dzień 21 grudnia 2023 roku o godz. 11:00 w Bielsku – Białej przy ulicy Cechowej 6/8.
Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które mają być przedmiotem obrad zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty