Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
29.11.2023, 15:32

NWG Otrzymanie powiadomień o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, iż w dniu 27 listopada 2023 roku do Spółki wpłynęły powiadomienia, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcji nabycia akcji Spółki przez Multico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj. osobę blisko związaną z Panią Agnieszką Pyszczek, która wchodzi w skład Rady Nadzorczej Spółki.
Treść otrzymanych przez Spółkę powiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Załączniki

Inne komunikaty