Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AGORA: strona spółki
4.12.2023, 12:12

AGO Powołanie prokurenta Spółki

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) informuje, że podjął dziś uchwałę o udzieleniu pani Agnieszce Siuzdak-Zydze prokury łącznej. Udzielona prokura łączna uprawnia do działania łącznie z Członkiem Zarządu Spółki.
Pani Agnieszka Siuzdak-Zyga jest związana z Agorą od 2006 r. Przez większość czasu pracowała w segmencie Internet spółki, kolejno jako redaktor, wydawca, szefowa newsroomu i dyrektor serwisów informacyjnych. Do 2018 r. jako dyrektor ds. wzrostu biznesu kontentowego współtworzyła kierunki rozwojowe Gazeta.pl, testowała nowe możliwości biznesowe oraz odpowiadała m.in. za marketing, SEO oraz analizy biznesowe. W październiku 2018 r. objęła stanowisko dyrektora pionu Gazeta.pl, a od 5 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku była członkiem Zarządu Spółki. Pani Agnieszka Siuzdak-Zyga jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Agnieszka Siuzdak-Zyga nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty