Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
5.12.2023, 11:38

NWG Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od Pana Zbigniewa Jakubasa, działającego na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), w oparciu o art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie oraz na podstawie art. 77h ust. 3 Ustawy o ofercie, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Załączniki

Inne komunikaty