Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LIBET: strona spółki
2.02.2024, 12:44

LBT Korekta raportu LIBET S.A. nr 4/2024 z dnia 01.02.2024 r. – sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w opublikowanym w dniu 1 lutego 2024 r. raporcie LIBET S.A. nr 4/2024 w treści raportu nastąpiła oczywista omyłka pisarska odnosząca się do ceny sprzedaży nieruchomości. W raporcie wskazano, że w przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości położonej w Toruniu, objętej księgę wieczystą TO1T/00119496/0 zawartej pomiędzy spółką BRUK-BET sp. z o.o. z siedzibą w Niecieczy a Emitentem ustalono cenę sprzedaży na kwotę 14.500.000,00 zł netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług, podczas gdy prawidłowa cena opiewa na kwotę 14.520.000,00 zł netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług.
W pozostałym zakresie treść raportu nie ulega zmianie.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-04-19
LBT Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatki na Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
1,81
+2,21
2024-04-19
LBT Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
1,81
0,00
2024-04-17
LBT Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki
1,90
0,00
2024-04-03
LBT Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2024 r.
1,74
+1,15
2024-03-27
LBT Korekta raportu LIBET S.A. nr 13/2024 z dnia 27.03.2024 r. - brak załączników
1,85
-5,95
2024-03-27
LBT Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2024 r.
1,85
-5,95
2024-03-26
LBT Treść informacji udzielonej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
1,72
-1,16
2024-03-21
LBT Treść informacji udzielonej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
1,59
+2,52
2024-02-22
LBT Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 23 kwietnia 2024 r.
1,56
-1,92
2024-02-20
LBT Zawarcie przyrzeczonych umów sprzedaży poszczególnych składników majątkowych i nieruchomości położonych w Toruniu
1,62
+1,85