Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-04-19
LBT Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatki na Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
1,81
+2,21
2024-04-19
LBT Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
1,81
0,00
2024-04-17
LBT Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki
1,90
0,00
2024-04-03
LBT Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2024 r.
1,74
+1,15
2024-03-27
LBT Korekta raportu LIBET S.A. nr 13/2024 z dnia 27.03.2024 r. - brak załączników
1,85
-5,95
2024-03-27
LBT Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2024 r.
1,85
-5,95
2024-03-26
LBT Treść informacji udzielonej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
1,72
-1,16
2024-03-21
LBT Treść informacji udzielonej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
1,59
+2,52
2024-02-22
LBT Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 23 kwietnia 2024 r.
1,56
-1,92
2024-02-20
LBT Zawarcie przyrzeczonych umów sprzedaży poszczególnych składników majątkowych i nieruchomości położonych w Toruniu
1,62
+1,85
2024-02-20
LBT Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
1,62
0,00
2024-02-15
LBT Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, w związku z istnieniem porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej.
1,75
-3,43
2024-02-12
LBT Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, w związku z istnieniem porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej.
1,43
0,00
2024-02-09
LBT Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
1,45
-1,38
2024-02-02
LBT Korekta raportu LIBET S.A. nr 4/2024 z dnia 01.02.2024 r. – sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
1,38
+1,45
2024-02-01
LBT Zawarcie umów sprzedaży poszczególnych składników majątkowych i nieruchomości położonych w Toruniu oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.
1,37
+0,73
2024-02-01
LBT Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
1,37
+0,73
2024-02-01
LBT Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
1,37
+0,73
2024-01-03
LBT Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2024.
1,33
0,00
2023-12-20
LBT Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, w związku z istnieniem porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej.
1,25
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 26
  • Następna strona