Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LIBET: strona spółki
23.04.2024, 19:27

LBT Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 23 kwietnia 2024 roku

Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) w związku z przeprowadzeniem w dniu 23 kwietnia 2024 roku, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej „NWZA”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §19 Rozporządzenia przedkłada:
− treść uchwał podjętych podczas NWZA, − treść projektów uchwał, które zostały zgłoszone podczas NWZA, − treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie NWZA, a nie zostały podjęte. Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości, że do uchwały nr 3 (tj. uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy) zgłoszony został sprzeciw przez 3 (trzech) akcjonariuszy. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że NWZA odstąpiło od rozpatrzenia następujących punktów porządku obrad: - punktu porządku obrad oznaczonego jako nr 7 (poprzednio jako nr 6 porządku obrad w brzmieniu ustalonym zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 14/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r.), tj. dotyczącego sprawy: „Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”, - punktu porządku obrad oznaczonego jako nr 8 (poprzednio jako nr 7 porządku obrad w brzmieniu ustalonym zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 14/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r.), tj. dotyczącego sprawy: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.”. Powyższe uchwały stanowią załączniki do raportu.

Załączniki

Inne komunikaty