Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LIBET: strona spółki
6.05.2024, 8:41

LBT Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie i w wykonaniu dyspozycji art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości doręczone Spółce zawiadomienie dot. stanu posiadania akcji Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty