Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LIBET: strona spółki
23.04.2024, 19:32

LBT Powołanie Prezesa Zarządu LIBET S.A.

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji powołała w dniu 23 kwietnia 2024 r. Pana Janusza Cebrata na Prezesa Zarządu Spółki.
Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV) Prezesa Zarządu Spółki zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu. Pan Janusz Cebrat (zgodnie ze złożonym oświadczeniem) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest także wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Załączniki

Inne komunikaty