Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
2.02.2024, 16:11

LTX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) przekazuje do wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2024 roku. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Niniejszy raport, w zakresie odnoszącym się do jego numeracji, stanowi korektę analogicznego raportu bieżącego przekazanego w dniu 31 stycznia 2024 roku, który na etapie wprowadzania danych w systemie ESPI został omyłkowo oznaczony jako raport o numerze 9/2021 (zamiast 9/2024). Tego rodzaju oczywista omyłka pisarska nie wpływa na zawartość informacji objętych wykazem akcjonariuszy załączonym do przedmiotowego raportu z 31 stycznia 2024 r., jednakże w celu uporządkowania sytuacji i zapewnienia właściwej kolejności numeracji przekazywanych raportów bieżących Spółka uznała za zasadne ponowienie treści tego raportu z zastosowaniem prawidłowej numeracji. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2554 z późn. zm.).

Załączniki

Inne komunikaty