Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LIBET: strona spółki
27.03.2024, 17:23

LBT Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2024 r.

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Spółki, reprezentującego, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądania uzupełnienia porządku obrad NWZA oraz o uzupełnieniu porządku obrad NWZA stosownie do otrzymanego żądania.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przedkłada: - ujednoliconą treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA z porządkiem obrad uzupełnionym zgodnie z otrzymanym żądaniem uprawnionego akcjonariusza, - uzupełnione, stosownie do otrzymanego wniosku projekty uchwał NWZA, - treść otrzymanego żądania wraz z projektem uchwały objętym tym wnioskiem. Zarząd Spółki wskazuje, że Spółka będzie udostępniała wymagane informacje dotyczące NWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.libet.pl/ (sekcja Walne Zgromadzenia). .

Załączniki

Inne komunikaty