Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LIBET: strona spółki
27.03.2024, 17:58

LBT Korekta raportu LIBET S.A. nr 13/2024 z dnia 27.03.2024 r. - brak załączników

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu _"Spółka" lub "Emitent"_ informuje, że w opublikowanym w dniu 27 marca 2024 r. raporcie LIBET S.A. nr 13/2024 brakowało dwóch załączników.
W pozostałym zakresie raport nie ulega zmianie. Poniżej pełna treść raportu: Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Spółki, reprezentującego, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądania uzupełnienia porządku obrad NWZA oraz o uzupełnieniu porządku obrad NWZA stosownie do otrzymanego żądania. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przedkłada: - ujednoliconą treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA z porządkiem obrad uzupełnionym zgodnie z otrzymanym żądaniem uprawnionego akcjonariusza, - uzupełnione, stosownie do otrzymanego wniosku projekty uchwał NWZA, - treść otrzymanego żądania wraz z projektem uchwały objętym tym wnioskiem. Zarząd Spółki wskazuje, że Spółka będzie udostępniała wymagane informacje dotyczące NWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.libet.pl/ (sekcja Walne Zgromadzenia).

Załączniki

Inne komunikaty