Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AGORA: strona spółki
1.04.2024, 12:31

AGO Informacja dotycząca podwyższeń kapitałów zakładowych spółek zależnychInformacja dotycząca podwyższeń kapitałów zakładowych spółek zależnych

Zarząd Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2023 z 27 marca 2023 r. dotyczącego uchwał podjętych po przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 marca 2023 r., w tym uchwał ws. wyrażenia zgody na zbycie na rzecz określonych spółek zależnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki („Zbycie ZCP”) oraz do raportu bieżącego Spółki nr 39/2023 z 20 grudnia 2023 r. dotyczącego decyzji kierunkowej Zarządu Spółki w kwestii Zbycia ZCP, w ramach której Zarząd Spółki zadecydował o ograniczeniu projektu Zbycia ZCP na rzecz spółek zależnych do następujących wybranych ZCP: (i) ZCP przeznaczonej do prowadzenia działalności Wydawnictwa Agora, (ii) ZCP przeznaczonej do prowadzenia działalności portalu Gazeta.pl, (iii) ZCP przeznaczonej do prowadzenia działalności Gazety Wyborczej i (iv) ZCP przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie utrzymania, korzystania i pobierania pożytków z nieruchomości Spółki,
informuje, że w dniu 1 kwietnia 2024 r. odbyły się zgromadzenia wspólników następujących spółek zależnych w związku ze Zbyciem ZCP: • Wyborcza sp. z o.o., • Gazeta.pl sp. z o.o., • AGORA KSIĄŻKA I MUZYKA sp. z o.o., oraz • Czerska 8/10 sp. z o.o. (łącznie jako „Spółki Zależne”), na których zostały podjęte uchwały dotyczące podwyższenia kapitałów zakładowych i zmiany aktów założycielskich Spółek Zależnych. Spółka informuje ponadto, że w dniu 1 kwietnia 2024 r., w związku ze Zbyciem ZCP, zostały podpisane umowy wniesienia wkładów niepieniężnych (aportów) na podwyższony kapitał zakładowy pomiędzy Spółką a każdą ze Spółek Zależnych. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty