Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AGORA: strona spółki
15.04.2024, 17:04

AGO Rozpoczęcie negocjacji w sprawie pozyskania finansowania

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) informuje, że Spółka rozpoczęła negocjacje z instytucjami finansowymi działającymi na rynku polskim w sprawie pozyskania finansowania dla całości lub części Grupy Kapitałowej Agora S.A.
Pozyskane finansowanie zostanie w szczególności przeznaczone na nabycie 49 % udziałów w kapitale zakładowym Eurozet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz refinansowanie obecnego zadłużenia całości lub części Grupy Kapitałowej Agora S.A. Zamiarem Spółki jest pozyskanie finansowania do łącznej kwoty 362 mln zł. Rozpoczęcie opisanych powyżej negocjacji nie oznacza, że negocjacje zakończą się pozyskaniem przez Spółkę finansowania. Pozyskanie finansowania będzie uzależnione m.in. od pozytywnych decyzji komitetów kredytowych poszczególnych instytucji finansowych, podjęcia odpowiednich uchwał korporacyjnych przez poszczególne spółki z Grupy Kapitałowej Agora S.A. oraz zawarcia odpowiednich umów i podpisania innej odpowiedniej dokumentacji. Agora będzie informowała o dalszych etapach procesu zgodnie z wymaganiami nakładanymi przez przepisy prawa. Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym o ewentualnym sfinalizowaniu rozmów na temat finansowania, warunków finansowania i podpisaniu stosownych dokumentów. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).

Inne komunikaty