Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
3RGAMES: strona spółki
19.04.2024, 18:20

3RG Zawiadomienia akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd spółki 3R Games S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2024 r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Pana Dawida Urbana, działającego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Jednocześnie Spółka przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty