Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
3RGAMES: strona spółki
23.05.2024, 17:16

3RG Zawarcie listu intencyjnego z inwestorem

Zarząd Spółki 3R Games S.A. („Emitent" lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z inwestorem – Panem Sebastianem Jabłońskim list intencyjny dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zaangażowania kapitałowego inwestora.
Zgodnie z treścią listu intencyjnego, Zarząd Spółki zamierza zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.100.000,00 zł w drodze emisji 11.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, celem dofinansowania działalności Spółki. Proponowana przez Zarząd cena emisyjna nowych akcji będzie wynosiła 0,20 zł za jedną akcję. Inwestor wyraził gotowość do objęcia oraz pokrycia wkładem pieniężnym wszystkich 11.000.000 akcji nowej emisji Spółki, po cenie emisyjnej 0,20 zł za jedną akcję.

Inne komunikaty